top of page

Besparelser: sant og usant

For en flott bok vi har å referere til. "Den Store Interiørboken" av Terence Conran. Er du i tvil om prosessen videre eller låst fast i dine egne tanker på hvordan du vil ha det hjemme? Kanskje du har ideer men ikke budsjett nok til å i gangsette drømmene dine? Her er et intellegent utsnitt fra Conran sin bok om planlegging av et prosjekt ift budsjett. Stikk ordet er standard enheter. Les videre . . .

"Du bør ha oversikt over hvor mye du kan bruke og hva prosjektet komme til å koste, med mindre du har relativt beskjedne ambisjoner er nok ikke de to tallene like og du må skjære ned på utgiftene slik at de kommer innenfor budsjettrammen. Det enkleste og antagelig det mest fornuftige er å begynne med det vesentligste arbeidet først, og utsette resten til du har bedre råd. Dermed får du mulighet til å gjøre et trinn ferdig av gangen i ønsket standard, og det er i det lange løp langt mer tilfredstillende enn å måtte nøye seg med det nest beste. Det er viktig å fullføre helt de enkelte trinn eller stadier. Halvferdige prosjekter har en tendens til å forbli uferdige. Hvis kostnadende er svært høye, kan det være et tegn på at plannene er for omfattende og kostbare. Gå gjennom ideene sammen med en interiørarkitekt for å finne andre måter å oppnå samme resultat på en mindre kostbar måte. Standard enheter og byggeteknikker er alltid billigere enn skreddersydde løsninger".

Comments


bottom of page