Interiørkonsept og visualisering

Vi sørger for helhetlig planlegging og utforming av rom. Interiørplanlegging sikrer at rom, materialer, lys, farger og møblering sees i sammenheng, og at interiør og arkitektur samspiller best mulig. Vi tar hensyn til prosjektets budsjett. Vi jobber med både materielle og sanselige elementer som sammen skaper et kulturuttrykk og en romopplevelse. Vårt rolle i byggebransjen er blant annet å sørge for at byggene er fleksible og kan brukes både i dag og i fremtiden.

Interiørprosjektering

Vi utarbeider tegningsunderlaget utifra et spikret interiørkonsept. Vi leverer funksjonelle planløsninger,  belysningsplaner, material-og farge plan, møbleringsplaner og beskrivelser.  Vi arbeider med rene interiør prosjekter innenfor eksisterende bygninger og som en del av et større prosjekteringsteam.

Lys design tjenester

Lys er en viktig del av interiøret. Lyset velges etter funksjon og spilles opp mot farger, material og form.  Vi liker å bruke lys som et material som er integrert i arkitekturen og som er med for å skape stemning eller fremheve elementer i rommet.

+4791141079

besøksadresse: Rådhusgata 1, 3701 Skien 

©2017 stelldesign.no